شماره حسابها


لطفا مبلغ فاکتورتان را ظرف مدت یک روز کاری بشماره حساب  ذیل واریز و اطلاعات واریز را از طریق واتساپ ، تماس ، پیامک یا ایمیل  ارسال کنید.
توجه نماید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعیین شده ، سفارش  شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

شماره حساب ملت : 5530763145
شماره کارت : 6104337862513759

بنام : محمد اميدوار

شماره واتساپ : 09353181040

شماره تماس  : 09353181040

پست الکترونیک مدیریت فروش : shirazmtronics[@]gmail.com